Grau en Teràpia Ocupacional

Pla d’estudis i guies docents

Organització del estudis

Els estudis de Grau en Teràpia Ocupacional tenen 240 ECTS. Aquests es desenvolupen al llarg de quatre anys a raó de 60 ECTS per curs acadèmic. distribuïts de la següent manera:

Distribució de la formació

  • 60 ECTS de Formació Bàsica.
  • 84 ECTS de Formació Obligatòria.
  • 48 ECTS de Formació Optativa.
  • 36 ECTS de Pràctiques Externes (Pràcticum).
  • 12 ECTS de Treball Fi de Grau.

Els 48 ECTS d’assignatures optatives estan estructurats durant el quart curs i l’estudiant té l’opció d’escollir 30 ECTS d’assignatures que conformin un itinerari específic per tal d’obtenir una de les mencions següents:

  • Atenció a l’Autonomia Personal i la Dependència.
  • Intervenció Avançada en Teràpia Ocupacional.

La formació està estructurada en matèries que es desglossen en diferents assignatures que són les que configuren tot el Pla d’Estudis.

Horaris

Les classes són presencials i en torn de matí (de 8 a 14.30h). La teoria i els pràcticums es planifiquen de manera modular, és a dir, no coincideixen en el temps.

L’assistència a pràctiques és obligatòria al 100%. L’horari durant el període de pràctiques serà el de la plaça assignada després de la selecció. Aquest horari pot ser diferent al teu horari habitual de classes.

Estudis parcials
Si creus que no tens temps per als estudis, a l’EUIT t’oferim l’oportunitat de fer estudis parcials podent escollir entre 30 i 42 ECTS cada any. Informa-te’n!

Horaris curs 2024-25
Consulta els horaris de classe del curs 2024-25 aquí.

* És necessari que aneu consultant els horaris, ja que s’estan acabant de tancar i es poden actualitzar i/o modificar

Metodologia

Per facilitar l’assoliment de les diferents competències de la titulació s’utilitzen metodologies variades com ara: classes magistrals, seminaris, simulacions a l’aula i a l’exterior, tallers teòric-pràctics o visites guiades. La docència s’imparteix en grups grans o reduïts per tal d’afavorir l’ús d’aquestes metodologies.

Guies docents Teràpia Ocupacional

Primer

Segon

Tercer

Quart