Grau de teràpia ocupacional

Pla d’estudis i guies docents

Organització del estudis

Els estudis de Grau tenen 240 ECTS. Aquests es desenvolupen al llarg de quatre anys a raó de 60 ECTS per curs acadèmic.

Distribució de la formació

  • 60 ECTS de Formació Bàsica.
  • 84 ECTS de Formació Obligatòria.
  • 48 ECTS de Formació Optativa.
  • 36 ECTS de Pràctiques Externes (Pràcticum).
  • 12 ECTS de Treball Fi de Grau.

Els 48 ECTS d’assignatures optatives estan estructurats durant el quart curs i l’estudiant té l’opció d’escollir 30 ECTS d’assignatures que conformin un itinerari específic per tal d’obtenir una de les mencions següents:

  • Atenció a l’Autonomia Personal i la Dependència.
  • Intervenció Avançada en Teràpia Ocupacional.

La formació està estructurada en matèries que es desglossen en diferents assignatures que són les que configuren tot el Pla d’Estudis.

Metodologia

Per facilitar l’assoliment de les diferents competències de la titulació s’utilitzen metodologies variades com ara: classes magistrals, seminaris, simulacions a l’aula i a l’exterior, tallers teòric-pràctics o visites guiades. La docència s’imparteix en grups grans o reduïts per tal d’afavorir l’ús d’aquestes metodologies.

Guies docents Teràpia Ocupacional

Primer

Segon

Tercer

Quart

Horaris

Horaris curs 2022-23

* És necessari que aneu consultant els horaris, ja que s’estan acabant de tancar i es poden actualitzar i/o modificar