Orientació a l’estudiant

FAQs Grau i màster

Grau

Em puc matricular a més d'una menció?

• En els estudis del Grau d’Infermeria pots convinar les assignatures renunciant a la menció.

• En el de Teràpia Ocupacional, la menció ve donada per la pràctica externa.

Quantes hores de pràctiques haig de fer?

Segons estableix el Reial Decret 1393/2007.

• Un mínim de 2325 hores en el cas d’Infermeria.
• Un mínim de 1200 hores en el cas de Teràpia Ocupacional.

Puc cursar un doble grau d'Infermeria i Teràpia Ocupacional?

• Aquesta opció no està contemplada.

Quantes places hi ha a cada grau?

165 places per Infermeria, repartides en torn de matí i torn de tarda
80 places per Teràpia Ocupacional en torn de matí.

Quin és l'horari de les classes?

• El torn de matí és de 8:00 a 14:30 h
• El de tarda de 15:00 a 21:00 h.

Quants crèdits he d’aprovar per finalitzar els estudis?

• Per finalitzar el grau, has de superar 240 ECTS.

Postgrau i màster en infermeria quirúrgica

És un màster oficial o propi?

• Es tracta d’un màster propi, és a dir, permet obtenir un títol atorgat per la UAB. El seu reconeixement depèn de les institucions a les quals l’estudiant titulat sol·liciti la seva consideració. Tanmateix, cal tenir en compte que els màsters propis no donen accés al doctorat.

Puc convalidar les pràctiques?

• Es pot convalidar mig període de pràctiques acreditant que es té un mínim d’un any d’experiència en bloc quirúrgic en rol infermer. S’haurà de certificar per part del centre de treball.

Puc fer les pràctiques al mateix centre on treballo?

• Sí, sempre que l’EUIT tingui un conveni de pràctiques signat amb el centre i que tinguis la puntuació necessària a nivell de baremació en el procés intern d’adjudicació.

En quin període es fan les pràctiques?

• Només es plantegen pràctiques per al postgrau i 1r any de màster, que es fan durant 7 setmanes entre els mesos de març i maig.

Aleshores, no faré pràctiques durant el segon any de màster?

• Per al segon any de màster hi ha prevista una setmana d’observació en una unitat de Teràpia del Dolor/Anestèsia durant els mesos d’abril i maig.

En quins horaris/torns puc fer les pràctiques?

• Les pràctiques es fan de dilluns a divendres en torn de matí (8-13.30 h) o de tardes (15-20.30 h).

Puc convalidar el primer any de màster?

• Només pots accedir al segon any del màster si has cursat el diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica de l’EUIT, en qualsevol edició.
Passos a realitzar:
1) Emplena el formulari d’inscripció al màster.
2) Rebràs un correu electrònic amb les dades per realitzar el pagament per transferència de reserva de plaça.
3) Cal fer tràmit de “Reincorporació i adaptació als estudis” amb la UAB. Aquest procés es fa a través de l’Escola de Postgrau de la UAB.
4) La UAB et comunicarà la resolució i amb el document, ja et podràs matricular al màster.

Hi ha un treball de final de postgrau/màster?

• Al finalitzar el postgrau (i el 1r any de màster), es lliurarà una memòria de pràctiques.
Al finalitzar el 2n any de màster es lliurarà el Treball Final de Màster.

Quina és la diferència entre el postgrau i el màster?

• La diferència entre el postgrau i el màster és el tipus de formació. El postgrau consta de 30 ECTS i dura un any, i el màster, 60 ECTS i dura dos anys.
• El primer any de màster i el postgrau comparteixen continguts d’infermeria de quiròfan i en el segon any de màster s’incideix en àmbits de pràctica avançada en anestèsia i teràpia del dolor i en investigació.

Quin és el període de teoria?

• Per al postgrau (i el 1r any de màster), les classes teòriques i tallers de simulació es fan dilluns i dimecres de 9 a 13.30, d’octubre a març.
Per al segon any de màster, les classes teòriques es fan dimarts i dijous de 9 a 13.30, d’octubre a abril.

Em puc inscriure al postgrau i després fer el màster?

• Sí. Cal fer un tràmit de “Reincorporació i adaptació als estudis” amb la UAB. Aquest procés es fa a través de l’Escola de Postgrau de la UAB i pagar la matrícula del segon any del màster.

Puc obtenir el títol de Postgrau si he finalitzat el primer any de Màster?

• Si estàs matriculat/ada al Màster, podràs sol·licitar el títol de Postgrau a la UAB una vegada hagis finalitzat els estudis de Màster. No és possible sol·licitar el títol de Postgrau abans d’haver superat els dos anys de Màster.

Hi ha un temps límit per finalitzar els estudis?

• No, sempre que l’Escola segueixi oferint els mateixos estudis.
• Si no acabes els estudis durant el temps previst, hauràs de fer un tràmit de “Reincorporació i adaptació als estudis” amb la UAB. Aquest procés es fa a través de l’Escola de Postgrau de la UAB i caldrà que tornis a pagar les taxes corresponents.

Postgrau en Integració Sensorial

El postgrau està acreditat?

• No existeix el concepte d’acreditació. És un curs de postgrau amb reconeixement universitari i amb el plus del mòdul pràctic.
El diploma de postgrau té el mateix reconeixement que altres postgraus sobre el tema que es fan a la resta de l’Estat.

Assistència

• És un postgrau semipresencial i la metodologia està pensada per aquesta modalitat. En cap cas és un postgrau no presencial, per tant l’assistència a l’aula és recomanable i fins i tot necessària. L’assistència al mòdul de pràctiques és obligatòria al 100%.