Orientació a l’estudiant

FAQs Sistemes d’informació

On em puc dirigir si tinc algun dubte o incidència informàtica?

Pots adreçar-te al becari/ària ubicat a l’Aula d’Informàtica trucant al telèfon 638076099 o bé per correu electrònic a l’adreça: becatsinformatica@euit.fdsll.cat

Aquest és el circuit de suport informàtic en cas d’incidència relacionada amb:

  • Consultes/incidències sobre Moodle
  • Consulta de vídeos de classe
  • Com accedir usuaris/claus i e-mail institucional
  • Impressores
  • Validació de targetes i dubtes d’impressió
  • Incidències amb ordinadors de l’escola

Quan i com podré accedir a l'aula virtual Moodle?

Màxim dos dies després de la confirmació de la matrícula.

Podràs accedir amb el mateix usuari i password per tot el programari de l’EUIT. Aquesta informació es detallarà en l’e-mail de benvinguda, indicant tots els passos a seguir.

Quan podré veure les assignatures a l'aula virtual Moodle?

Quan el professor/professora les posi com a visibles en el Moodle a l’iniciar les classes.

Les assignatures del segon semestre no seran visibles fins que s’hagi iniciat el segon semestre.

On em puc dirigir si no veig les assignatures després dels terminis indicats?

Al becari/ària ubicat a l’Aula d’Informàtica trucant al telèfon 638 07 60 99 o bé, per correu electrònic a l’adreça: becatsinformatica@euit.fdsll.cat, qui t’informarà de la situació o bé contactarà amb el professor/professora.

Quins serveis digitals i de programari en proporciona l’EUIT?

Aula Virtual Moodle: https://moodle.euit.fdsll.cat

Biblioteca: https://biblioteca.euit.fdsll.cat/

Paquet Office 365: https://www.office.com/

Servei d’impressió Papercut: http://printeuit:9191/app (accessible només des de dins de l’Escola)

Campus Euit (Expedient, tràmits, aulari): https://campuseuit.fdsll.cat

Disposeu de tota la informació ampliada en l’espai de Moodle d’Informàtica i podeu consultar qualsevol dubte a: becatsinformatica@euit.fdsll.cat

On em puc dirigir si tinc algun dubte dels serveis digitals i de programari?

Et pots dirigir al becari/ària ubicat a l’Aula d’Informàtica trucant al telèfon 638076099 o bé, per correu electrònic a l’adreça: becatsinformatica@euit.fdsll.cat