93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

FAQs matrícula i nou accés

Orientació a l’estudiant

FAQs Matrícula i nou accés

Matrícula del Grau

Com i quan he de fer la preinscripció?

• La preinscripció universitària la pots fer a partir del mes de juny, via internet i mitjançant un registre previ.

Registra’t

Consulta més informació

Recomanacions pels procediments de pre-inscripció

• Cada any poden canviar els procediments. En tot cas, si tens dubtes, et recomanem que et posis en contacte amb la oficina de preinscripció universitària o que t’hi adrecis presencialment.

Més informació

Quan puc matricular-me?

• Les dates oficials de matrícula les marca la Generalitat. En funció de la data d’adjudicació podràs iniciar els tràmits de matrícula. Generalment, el període de pre- inscripció s’inicia durant el mes de juny i i el de matrícula al juliol.

Quina documentació he de portar per fer la matrícula?

• Descarrega el document amb tota la informació
fent clic aquí

Què és el certificat de delictes sexuals i com l’aconsegueixo?

• El certificat de delictes de naturalesa sexual informa de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials. La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015 estableix l’obligació de presentar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a professionals i voluntaris que treballin amb menors.
El document es pot sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia

Què són els crèdits ECTS?

• Són el conjunt de matèries que cal superar per finalitzar els estudis de grau.
Cal superar 240 ECTS en 4 cursos. 1 crèdit ECTS equival a 25 hores de docència (classes magistrals, treball autonm, pràctiques, tutories, avaluacions etc.)

De quants crèdits m’he de matricular?

• Si decideixes fer estudis totals són 60 ECTS per curs. En el cas que et decideixis per fer estudis parcials entre 30 i 42 ECTS.

És obligatori assistir a classe?

• Si, a les sessions avaluatives i als pràcticums.
A les guies docents de les assignatures hi trobaràs detallada la seva presencialitat.

Guies Docents Infermeria
Guies Docents Teràpia Ocupacional

Com puc demanar el carnet de la UAB?

• L’EUIT et facilitarà la gestió després de finalitzar el període de matricula.

Pagament, beques i finançament del Grau

Quin cost té la matrícula del grau?

• El cost ve determinat pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). És des de la Generalitat des d’on s’estableix el preu públic del grau cada any.

Què costa estudiar un curs a l’EUIT?

• Per a consultes relacionades amb el preu dels, truca’ns o escriu-nos un correu electrònic.
93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Quines beques puc demanar per estudiar el grau a l’EUIT?

Informació beques públiques
• L’EUIT ofereix un programa de beques internes. Per qualsevol informació referent a aquestes beques pot contactar amb Pilar Arrufat – pilararrufat@euit.fdsll.cat

Quines opcions de pagamant i finançament hi ha?

• Ens pots trucar al 93 783 77 77 o escriure’ns a informacio@euit.fdsll.cat per obtenir informació sobre pagament i finançament.

Hi ha alguna bonificació o reducció de l'import dels estudis?

• Consulta la nostra pàgina adreçada als estudiants de nou accés. Fes clic aquí

Tinc algun descompte si he obtingut una matrícula d'honor?

• Si, es descompta l’import dels ECTS en el moment de fer la matrícula.

Vies d'accés al grau

Puc accedir al grau des de qualsevol branca d'estudis?

• Si, però sempre tindran preferència els estudiants provinents de la mateixa branca de coneixement.

Quina és la nota de tall dels graus?

• La nota de tall la determina la nota d’accés més baixa entre els estudiants admesos al grau.

Quines són les vies d'accés al grau?

• Es pot accedir al grau mitjançant les PAAU – Batxillerat, un Cicle Formatiu de Grau Superior, per canvi d’estudis, per 2ª carrera, per per la via de majors de 25 anys i per la de majors de 40. Pots consultar-ho al quadre de vies d’accés.

Inscripció i matrícula del màster i el postgrau

Quan em matricularé?

• El període de matrícula és entre juny i juliol, amb cita prèvia. Excepcionalment (per inscripcions d’última hora i estudiants estrangers), es matricularà durant el mes de setembre.

Quina documentació necesitaré en el moment de fer la matrícula?

• Fotocòpia DNI/NIE/passaport
• Còpia compulsada del resguard o títol universitari. En el cas de títols estrangers, cal que continguin la postil·la.
• Certificat acadèmic dels estudis realitzats (només per al Postgrau i Màster en Infermeria Quirúrgica).
• Assegurança complementària expedida a través UAB (té vigència durant tot el curs acadèmic).
• Document SEPA (facilitat des de l’EUIT).

Es poden retornar els diners?

• No es retornarà l’import de la reserva de plaça en cas que l’estudiant hagi estat admès i decideixi no matricular-se.


Si et queda algun dubte per resoldre ens pots trucar o escriure: