93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Estudis

Postgrau en Infermeria Quirúrgica

CALENDARI

Període lectiu Teoria: d’octubre 2019 a juny de 2020
Pràctiques: de març a juny de 2019

  • Curs 2019/2020: Inscripcions OBERTES. 

HORARIS

Teoria: Dilluns i dimecres de 9:00 a 13:30h
Pràctiques: TORN MATÍ de 8:00 a 13:30h de dilluns a divendres
Pràctiques: TORN TARDA de 15:00 a 20:30h de dilluns a divendres

CRÈDITS

30 ECTS | 18 teòrics | 12 pràctics

NÚMERO DE PLACES

35

PREU

2.200€ | Informa’t de les condicions de pagament.

Si realitzes el postgrau d’Infermeria Quirúrgica al nostre centre, tindràs accés al segon any del màster.
El primer et quedarà convalidat!

PER QUÈ EL POSTGRAU A L’ EUIT?

Perquè els nostres docents són professionals de la pràctica en actiu
Perquè ens avalen 23 anys d’experiència
•Perquè vetllem per una formació integral
•Perquè combinem teoria i pràctica
Perquè prioritzem les pràctiques de simulació en grups reduïts
•Perquè potenciem els aprenentatges amb pràctiques clíniques
•Perquè si curses aquest postgrau en el nostre centre, et convalidem el primer any del Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor