93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Cursos a la Comunitat

Estudis

Cursos a la comunitat

L’EUIT imparteix cursos de formació continuada dirigits a la comunitat en general. 

Aquests cursos es seleccionen cuidadosament, tenint en compte les demandes i les necessitats de la comunitat i estan impartits per professionals altament qualificats. 

 

Trastorns de conducta: prevenció i intervenció

Àmbit: Formació continuada dirigida a la comunitat
Perfil: Públic general
Professorat: Miriam Atienza, Marta Carné
Dates: A determinar
Núm. Hores: 6h
Lloc: EUIT
Preu:
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén donar les eines per ajudar a detectar els factors de risc i també afavorir ambients i contextos que evitin que els infants i els adolescents desenvolupin un trastorn de conducta, que tant dificulta l’inici i la continuïtat del seu projecte vital.

Més informació: 937 83 77 77 | meritxellpujol@euit.fdsll.cat

Potencia els teus recursos personals

Àmbit: Formació continuada dirigida a la comunitat
Perfil: Públic general
Professorat: Mercè Rived, Clara Romero
Dates: A determinar
Núm. Hores: 12h
Lloc: EUIT
Preu:
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén integrar l’aprenentatge que es desprèn de les situacions del dia a dia i de l’experiència personal viscuda per tal d’identificar i experimentar totes aquelles barreres que impedeixen avançar a la vida.

Més informació: 937 83 77 77 | meritxellpujol@euit.fdsll.cat