93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Cursos a la Comunitat

Estudis

Cursos a la comunitat

Cursos 2019

L’EUIT imparteix cursos de formació continuada dirigits a la comunitat en general. 

Aquests cursos es seleccionen cuidadosament, tenint en compte les demandes i les necessitats de la comunitat i estan impartits per professionals altament qualificats. 

Taller: Adaptació de joguines i polsadors

Àmbit: Formació continuada dirigida a la comunitat
Perfil: Públic general
Professorat: Jordi Ventura
Dates: 6 d’abril
Horari: 9-14 i 15-18 h
Hores: 8 h
Lloc: EUIT
Preu: 80
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén capacitar familiars, professionals, institucions a detectar quines capacitats té cada persona amb diversitat funcional, per tal d’escollir la millor opció per adaptar diferents joguines i polsadors, i confeccionar-ne l’adaptació pertinent.

» Consulta el programa

» Inscripcions tancades

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Trastorns de conducta: prevenció i intervenció

Àmbit: Formació continuada dirigida a la comunitat
Perfil: Públic general
Professorat: Miriam Atienza, Raquel Boquet
Dates: Estiu 2019
Núm. Hores: 6 h
Lloc:
Preu: Consultar
Núm. de places: 25

Presentació: El curs ofereix les eines per ajudar a detectar els factors de risc i afavorir ambients i contextos per evitar que els infants i els adolescents desenvolupin un trastorn de conducta, que tant dificulta l’inici i la continuïtat del seu projecte vital.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Potencia els teus recursos personals

Àmbit: Formació continuada dirigida a la comunitat
Perfil: Públic general
Professorat: Pilar Arrufat
Dates: Estiu 2019
Núm. Hores: 12 h
Lloc: EUIT
Preu: Consultar
Núm. de places: 25

Presentació: El curs integra l’aprenentatge que es desprèn de les situacions del dia a dia i de l’experiència personal viscuda a fi d’identificar i experimentar totes aquelles barreres que impedeixen avançar en la vida.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat