19 juny 2018

Convocatòria per la cobertura d’una plaça de rellevista Secretàri/a Docent

/
Posted By
/
Comments0

L’EUIT necessita cobrir una plaça de rellevista per jubilació anticipada de secretàri/a
docent.
Entre d’altres, i sense caràcter exhaustiu, les tasques principals del lloc de treball
consistiran en:
▪ Ocupar-se de la gestió administrativa de la formació de Grau.
▪ Col·laborar en la gestió administrativa de programes de formació postgraduada.
▪ Col·laborar en la gestió administrativa de programes d’intercanvis d’estudiants i
docents (Erasmus +, SICUE i propi)
▪ Donar suport efectiu al professorat dels cursos i als estudiants.

ADMISSIÓ AL PROCÉS SELECTIU

La sol·licitud d’admissió al procés selectiu es realitzarà mitjançant la presentació d’una
carta de sol·licitud a la que s’acompanyarà currículum vitae, còpia escanejada del DNI i
la documentació acreditativa dels requisits de la present convocatòria i dels mèrits
al·legats.

La sol·licitud es presentarà en la Secretaria de Direcció de l’EUIT, a l’atenció de la Sra.
Yolanda Dalmau (yolandadalmau@euit.fdsll.cat).

La sol·licitud d’admissió haurà d’haver-ser rebut no més tard de les 14 hores del dia 29
de juny de 2018.

Pot accedir a tota la informació de la convocatòria aquí