7 set. 2020

Beques que premien el talent en persones amb diversitat funcional

La Fundació Esclerosi Múltiple, conscient de l’evolució de les demandes professionals, vol contribuir a través de les Beques FEM-Talent, a facilitar la formació de persones amb diversitat funcional i avançar cap a un model de societat més just i inclusiu.

Així, es considera que afavoreixen la integració sociolaboral contribuint a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats i trencant amb estereotips prefixats, que situen a les persones amb diversitat funcional en ocupacions de més baixa qualificació.

Qui pot accedir a les beques?

Les Beques FEM-Talent es poden demanar per finançar qualsevol itinerari personalitzat de formació ocupacional que contempli cicles formatius superiors, estudis universitaris, de postgrau i o màster, o d’altres especialitzacions cursats a Catalunya on prèviament s’hagin matriculat els/ es alumnes amb diversitat funcional (o amb clara intenció de fer- ho).

Igualment, per poder ser beneficiari/a de les Beques FEM-Talent, es tindran en compte altres necessitats personals entorn als drets universals d’accessibilitat, que puguin resultar limitadors perquè el/ la candidat/a continuï o iniciï els estudis superiors.

Les beques FEM-Talent són dues beques de 2.000€ pel curs 2020-2021, fent el pagament de les mateixes, durant el mes de desembre del 2020 o gener 2021 (sempre i quant els/les beneficiaris/es hagin presentat tota la documentació obligatòria requerida).

Per accedir a les beques, llegeix les bases, omple les dades i fes-ho arribar a femjobs@fem.es

Més informació: https://n9.cl/w380n