21 març 2022

Artícle de la Dra. María Kapanadze al WFOT

/
Posted By
/
Comments0

El paper que pot exercir la teràpia ocupacional en el procés de reincorporació al treball de persones amb seqüeles de la Covid19 és el centre de l’estudi internacional ‘Return to work after COVID-19: an international perspective’ que ha comptat amb la participació de la professora de l’EUIT, la Dra. María Kapanadze. Aquest estudi està liderat pel Dr. Eric Asaba, el Dr. Michael Sy i el Dr. Roi Charles Pineda.

L’article, que s’ha publicat al World Federation of Occupational Therapists Bulletin, és fruit de la col·laboració entre 6 països -Japó, Filipines, Eslovènia, Espanya, Suècia i els Estats Units-, i està impulsat per la Divisió de la Ciència de l’Ocupació i la Teràpia Ocupacional del Karolinska Institutet (Suècia).

Entre les persones que s’han recuperat de la Covid19 a tot el món, hi ha un nombre considerable que necessitaria suport per trobar el seu camí de retorn a un treball significatiu i productiu. Els objectius d’aquest document consisteixen a demostrar la multitud de factors que conformen les pràctiques de retorn a la feina (Return To Work – RTW) i argumentar la necessitat d’explorar el RTW des d’una perspectiva internacional durant una pandèmia en curs, centrant-se en els adults a edat laboral activa que shan recuperat de la Covid19.

La teràpia ocupacional té un paper central en la rehabilitació després d’una lesió o malaltia (incloent-hi la Condició Post-COVID-19), però encara ha d’augmentar el coneixement sòlid basat en l’evidència sobre el seu paper en els processos de RTW a Post-COVID.

Els propers passos de la investigació estan centrats precisament a conèixer les experiències de tornada a la feina després de la COVID-19. El coneixement sobre les estratègies o els obstacles permetran proporcionar possibilitats per millorar el disseny de la rehabilitació a l’hora de donar suport a la tornada a la feina de les persones que experimenten dificultats com la fatiga, la dificultat de concentració i el dolor, i altres factors relacionats amb la condició Post-Covid.

L’article estigui publicat a World Federation of Occupational Therapists Bulletin, que publica investigacions internacionals relacionades amb la professió de la teràpia ocupacional, incloent-hi la salut i el benestar, la rehabilitació i la sostenibilitat, i assoleix professionals i investigadors a escala mundial. El butlletí apareix a CINAHL: Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature i Web of Science: Emerging Citation Sources Index (ESCI).

L’article complet està disponible en accés obert: Return to work after COVID-19: an international perspective