15 març 2023

Invitació a participar a l’audiència oberta

/
Posted By
/
Comments0

Invitació a participar a l’audiència oberta del dia 22 de maig de 14’30h a 15h

El pròxim dilluns 22 de maig tindrà lloc l’auditoria externa de qualitat de les titulacions de Grau en Infermeria i Grau en Teràpia Ocupacional.

Per reacreditar les titulacions, l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya insta a les facultats a disposar d’una audiència oberta amb el Comitè d’avaluació externa i hi pot acudir qualsevol membre de la comunitat universitària o d’altres grups d’interès.

Es convida a qui estigui interessat/ada i tingui algun comentari a aportar al Comitè en relació a les titulacions i no hagi participat en cap altra audiència de la jornada prèviament, a assistir a les dependències de l’EUIT, aula 2 del C/ de la Riba 90 de Terrassa, en l’horari de 14’30h a 15h.

D’altra banda, mitjançant el correu electrònic acreditacio@aqu.cat es pot fer arribar qualsevol comunicat d’interès pel Comitè Extern d’Acreditació en cas que no s’hagi assistit a cap de les audiències.