Orientació a l’estudiantat

Compartir coneixement

Des del curs 2013 – 2014 es va implementar la Jornada de l’EUIT com una activitat acadèmica de caràcter científic dedicada a compartir, aprendre i debatre treballs, reflexions, projectes i experiències entre els/les estudiants d’ambdues titulacions.

La Jornada també ajuda a millorar l’exposició púbica de treballs en un format de gran públic, la qual cosa també forma part de l’aprenentatge d’orientació professional.

Activitats per a compartir coneixement 2016 – 2017
Activitats per a compartir coneixement 2015 – 2016
Activitats per a compartir coneixement 2014 – 2015
Activitats per a compartir coneixement 2013 – 2014