Recerca a l’EUIT

Dipòsit digital

El dipòsit digital de Documents de l’EUIT és el repositori institucional que recullorganitza i preserva tots els documents digitals en accés obert resultat de l’activitat docent, investigadora o institucional. Els documents que es recullen són:  

  • Documents docents: Presentacions a l’aula, materials complementaris 
  • Documents acadèmics: Guia de l’estudiant, dossiers de la pràctica, normatives internes, memòries institucionals 
  • Documents de recerca: TFGs, TFMs, tesis doctorals, ponències i comunicacions, pòsters 
  • Materials promocionalsFlyers i audiovisuals 
  • Articles, llibres, capítols 
  • Guies i manualsGuies de la biblioteca, manuals d’aplicació informàtica