Nosaltres

Història

UNA PASSEJADA PER LA HISTÒRIA DE L’EUIT

Els orígens de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), es remunten a principis del segle XX, quan a les epidèmies de tifus (1914) i de grip (1916 i 1918) s’hi va sumar l’arribada a Espanya dels ferits de la guerra del Marroc, fent que l’Administració resultés incapaç de resoldre els problemes sanitaris del país i prestar atenció a les necessitats dels malalts, ferits i convalescents.

En aquells anys, a l’Estat espanyol, la formació d’infermeres es realitzava a hospitals i cases de socors, de manera no reglada i atomitzada, i és en aquell context en el que la Creu Roja organitza el cos de Dames Infermeres. La Reina Victòria Eugènia fou qui, com a representant suprema del cos, va potenciar l’inici de la formació oficial d’infermeres.

L’any 1916 s’edita el Reglament per desenvolupar una formació bàsica, aprovat pel Ministeri de Guerra. El 1918 s’inicia el primer curs a les dependències de l’Hospital Clínic, amb un programa de 35 lliçons, que a l’any 1920, ja a al nou hospital de la Creu Roja de Barcelona, s’amplia a 2 anys d’estudis acadèmics, complementant la formació d’infermeres professionals.

A partir del curs 1954-1955, mitjançant un Decret de 1952 del Ministeri d’Educació Nacional, s’autoritza que l’escola pugui impartir la formació de les infermeres com a Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS).

El Reial Decret 2128/1977 va permetre que les infermeres poguessin accedir als estudis de Diplomat Universitari d’Infermeria (DUI). Aquest canvi va posar en perill la continuïtat de la formació d’infermeres de la Creu Roja, fins que l’any 1982, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va accedir a adscriure l’Escola de la Creu Roja a la Universitat.

El primer curs de DUI va suposar el trasllat de l’escola al Passeig de la Reina Elisenda de Montcada. L’any 1986 es va produir un nou trasllat a l’Avinguda de Vallvidrera, fins que al 1990 es trasllada definitivament a Terrassa, a l’edifici cedit per la Fundació Sant Llàtzer situat al número 90 del Carrer de La Riba. Ja al nou emplaçament, l’any 1993 s’inicien el estudis de Diploma Universitari de Teràpia Ocupacional, convertint-se en la primera Escola Universitària de Catalunya en impartir aquesta titulació.

El nou Espai Europeu per l’Ensenyança Superior (Bolonya, 1999), va convertir els estudis universitaris en estudis de Grau a partir del curs 2009-2010, motiu pel qual la primera promoció d’infermeres i terapeutes ocupacionals de Grau van finalitzar els seus estudis al mes de juny de 2013.

L’1 d’octubre de 2012, l’Escola Universitària Creu Roja es va integrar a la Fundació per la Docència Sant Llàtzer, dins del Grup Consorci Sanitari de Terrassa (CST), amb l’objectiu d’iniciar la consolidació del projecte universitari.

El 17 de juny de 2016, la gestió de la FSLL torna a desvincular-se del CST, ja que les necessitats de gestió de l’una i de l’altre requereixen ritmes diferents. Tot i així, es manté la col·laboració entre ambdues entitats, que segueixen cooperant estretament en temes de salut, sobretot els vinculats a la docència, investigació i innovació.

Serveixi doncs, aquesta breu història de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), com a reconeixement al seu passat, i també com a reconeixement a les persones que han fet possible que l’Escola sigui el que és actualment, una Escola amb dues titulacions universitàries i amb una alta qualificació docent.

Síntesi realitzada per Montse Comellas (Directora de l’EUIT) i extreta del llibre publicat per l’Escola Universitària Creu Roja: “Història de l’Escola Universitària Creu Roja 1918 – 2006”, per Anna García Lozano (1ª edició 1993), i revisió i actualització per Roger Jiménez Remacha (2ª edició 2006). Barcelona EUCR.