Orientació a l’estudiantat

Presentació

Dins del marc del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de l’EUIT, l’orientació a l’estudiant s’emmarca en el PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) com una estratègia institucional per informar, assessorar, acompanyar i tutelar l’estudiant amb l’objectiu de que finalitzi els estudis amb èxit i s’orienti professionalment.

El PAT s’organitza en diferents moments i per diferents temàtiques:

  • Durant la promoció dels estudis (abans de la sol·licitud de la plaça a l’EUIT i en el procés de preinscripció).
  • En l’orientació a la matricula dels diferents cursos.
  • En la introducció als estudis a primer curs.
  • En el pla d’acció tutorial docent al llarg dels estudis.
  • Per compartir coneixements entre tots els estudiants de l’EUIT.
  • Per intercanvis nacionals i internacionals.
  • En l’atenció del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).
  • En l’orientació professional.

– Criteris organitzatius de la docència pel primer semestre del pròxim curs 2020-21