Orientació a l’estudiantat

Presentació

Dins del marc del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de l’EUIT, l’orientació a l’estudiantat s’emmarca en el PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) com una estratègia institucional per informar, assessorar, acompanyar i tutelar a l’alumnat amb l’objectiu que finalitzi els estudis amb èxit i s’orienti professionalment.

El PAT s’organitza en diferents moments i per diferents temàtiques:

  • Durant la promoció dels estudis

     (abans de la sol·licitud de la plaça a l’EUIT i en el procés de preinscripció). 

  • En l’orientació a la matrícula dels diferents cursos.
  • En la introducció als estudis de primer curs.
  • En el Pla d’Acció Tutorial docent al llarg dels estudis. 
  • Per compartir coneixements entre tot l’estudiantat de l’EUIT.
  • Per intercanvis nacionals i internacionals.
  • En l’atenció del Servei d’Atenció a l’Estudiantat (SAE).
  • En l’orientació professional.