Fundació per a la Docència Sant Llàtzer

Transparència 

La Fundació per a la Docència Sant LLàtzer (FdSLL) ha creat el portal de transparència, que és l’eina de publicació de la informació pública prevista a la legislació 19/2014 del 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos que s’han posat al seu abast.

D’aquesta manera la FdSLL, amb l’objectiu de facilitar-hi l’accés, posa a disposició d’aquest portal, tota la informació relativa a la gestió i el bon govern de la entitat.

COMPTES DE RESULTATS ABREUJATS

Compte de resultats abreujats a data 31 d’agost de 2022. Obrir document PDF
Compte de resultats abreujats a data 31 d’agost de 2021. Obrir document PDF