93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Estudis

Contraprestació per tutors de la pràctica

El concepte de contraprestació parteix de la necessitat de reconèixer l’activitat docent realitzada pels professionals de les organitzacions que mantenen un conveni amb l’EUIT per la formació pràctica dels estudiants. Aquests professionals els anomenem “tutors de la pràctica”.

Aquest sistema, dona accés gratuït a cursos de formació continua que ofereix l’EUIT amb aquesta finalitat i es regeix pel document informatiu adjunt.