Internacional

Estudiar a l’EUIT

L’EUIT I L’ENTORN

Des de l’any 1983 l’EUIT està adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i imparteix els estudis universitaris d’Infermeria. El curs 1993-94 es van iniciar, també, els estudis de Teràpia Ocupacional, essent la primera escola a Catalunya a oferir aquests estudis.

L’any 2012 l’EUIT es va integrar a la Fundació Docència Sant Llàtzer.

L’EUIT es troba al bell mig de Terrassa al costat del Parc de Vallparadís, un dels parcs urbans més grans de Catalunya amb una extensió de 395.500 m². L’EUIT es troba a 35 km de Barcelona, i està molt ben comunicada a través de transport públic amb l’estació Vallparadís-Universitat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb l’Estació de Terrassa de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) i les línies d’autobusos urbans.

Si voleu més informació, feu clic aquí.

ESTUDIS DE GRAU I PRÀCTICUMS

En l’actualitat l’EUIT ofereix els títols de Grau en Infermeria i de Grau en Teràpia Ocupacional.

La titulació d’Infermeria disposa d’un torn de matí i un torn de tarda, i la de Teràpia Ocupacional d’un torn de matí.

Els pràcticums es planifiquen de manera modular, és a dir, no coincideixen en el temps amb la docència a l’EUIT. En alguns períodes de les estades pràctiques no es pot assegurar mantenir el torn (matí o tarda).

Per a més informació consultar:

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Els estudiants que vulguin realitzar una estada d’intercanvi a l’EUIT dins dels programes Erasmus+, Propi i SICUE, han d’haver estat seleccionats  per la seva universitat d’origen i aquesta ha d’enviar les nominacions a: intercanvis@euit.fdsll.cat, erasmus@uab.cat (programa Erasmus+) i internacionalproipi@uab.cat (programa propi).

Posteriorment els estudiants hauran de:

Emplenar el “Registre i Sol·licitud Programes Intercanvi” disponible al de la UAB fent clic aquí.

Enviar la següent informació a intercanvis@euit.fdsll.cat:

La data límit per entregar tota la documentació esmentada anteriorment és:

Primer semestre: 15 de maig.

Segon semestre: 10 d’octubre.

Per a més informació sobre els programes d’intercanvi i serveis de la UAB podeu consultar la seva pàgina web.