Internacional

Estudiar a l’EUIT

L’EUIT I L’ENTORN

Des de l’any 1983 l’EUIT està adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i imparteix els estudis universitaris d’Infermeria. Al curs 1993-94 també es van iniciar els estudis de Teràpia Ocupacional, convertint-se en la primera escola a Catalunya en oferir aquest grau.

L’any 2012 l’EUIT es va integrar a la Fundació Docència Sant Llàtzer.

Com arribar a l’EUIT?

ESTUDIS DE GRAU I PRÀCTICUMS

En l’actualitat l’EUIT ofereix els Graus en Infermeria i en Teràpia Ocupacional.

Per a més informació consultar:

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Els/les estudiants que vulguin realitzar una estada d’intercanvi a l’EUIT dins dels programes Erasmus+, UAB Exchange Programme i SICUE, han d’haver estat seleccionats per la seva universitat d’origen i aquesta ha d’enviar les nominacions a intercanvis@euit.fdsll.cat i a:

Programa Erasmus+: erasmus@uab.cat

Programa UAB Exchange Programme: internacional.propi@uab.cat

Programa Sicue: sicue@uab.cat

Posteriorment els/les estudiants hauran de:

Emplenar el “Registre i Sol·licitud Programes Intercanvi” disponible al de la UAB fent clic aquí.

Enviar la següent informació a intercanvis@euit.fdsll.cat:

  • Àmbits de preferència per les estades pràctiques.
  • Fotocòpia Targeta Sanitària Europea/ Assegurança Privada.
  • DNI / Passaport.
  • Fotografia mida passaport.
  • Acord d’estudis.

La data límit per entregar tota la documentació esmentada anteriorment és:

Primer semestre: 15 de maig

Segon semestre: 15 de novembre

Per a més informació sobre els programes d’intercanvi i serveis de la UAB podeu consultar la seva pàgina web.