25 nov. 2018

Comunicat Institucional 25-N: contra la violència de gènere

El 25 de Novembre va ser declarat Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones d’ençà de 1981. Malgrat això veiem com la violència de gènere representa una xacra social que s’estén des de l’àmbit domèstic al món laboral, al carrer i als espais d’oci. L’EUIT, compromesa amb una formació integral de professionals de la Teràpia Ocupacional i de la Infermeria, recolza tots actes de denuncia i sensibilització social d’aquest dia. 

Considerem imprescindible erradicar tota mena de discriminació basada en el sexe, la identitat de gènere, l’orientació sexual i les interseccions d’aquest factors amb altres eixos de desigualtat que ens atravessen com a societat (classe social, diversitat funcional, origen étnic, edat….). Per això vetllarem per aconseguir que les persones que es formen a l’EUIT i les treballadores i treballadors, actuin quotidianament amb aquest objectiu.