16 gen. 2019

L’EUIT i el CST posen en marxa un projecte d’estimulació multisensorial per a persones amb demència

/
Posted By
/
Comments0

El projecte suma expertesa docent i experiència professional amb l’objectiu de proporcionar un benefici terapèutic a les persones amb demència de la Llar Residencial Sant Llàtzer del CST alhora que proporciona un espai d’aprenentatge als estudiants de Teràpia Ocupacional de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT).

L’estimulació multisensorial consisteix en un conjunt de tècniques no farmacològiques que pretenen a través dels estímuls sensorials (visuals, auditius, olfactius, kinestèsics…) connectar a la persona amb la pròpia percepció, amb els seus records i amb l’entorn.

Dins de la Llar Sant Llàtzer, s’ha habilitat una sala seguint les característiques del concepte Snoezelen, fent ús de diferents materials com per exemple: columna de bombolles, fibres òptiques, pilotes d’olors, sostre estrellat, projector d’imatges, caixa de textures, entre d’altres. Els terapeutes ocupacionals de la Llar Residencial Sant Llàtzer apliquen les tècniques més adients segons les necessitats de cada pacient acompanyats pels estudiants de TO.

Els principals objectius d’aquesta teràpia són: augmentar o disminuir el nivell d’alerta, afavorir la relaxació i el benestar, estimular la comunicació verbal i no verbal, millorar la interacció amb l’entorn, afavorir la maduració del sistema nerviós central i afavorir patrons de moviment normals.

El projecte d’aprenentatge servei és una proposta innovadora que afavoreix les aliances entre el món assistencial i el docent. Per una part promou el benestar de les persones amb demència i per l’altre dota als estudiants d’una experiència real que reverteix en una millor preparació pel món laboral. Així, els permet integrar-se en els equips de salut, aplicar activament els aprenentatges acadèmics i posar en pràctica les habilitats.

Un pas més cap al compromís social de la universitat que permet integrar els serveis d’aprenentatge acadèmic i els serveis d’atenció a les persones i la comunitat.