10 jul. 2020

Projecte per a proporcionar suport als usuaris i familiars dels Hospitals de Dia de Sant Llàtzer i Sant Jordi del CST

Dos estudiants de 3r del Grau de Teràpia Ocupacional, l’Òscar Cano i la Cristina Catasús, en el marc de l’assignatura d’Educació per a la Salut de la Dra. Elisabet Capdevila, Terapeuta Ocupacional  i docent de  TO a l’EUIT, presenten un projecte per a proporcionar suport mitjançant recursos i material informatiu en línia pels usuaris dels Hospitals de Dia de Sant Llàtzer i Sant Jordi del Consorci Sanitari de Terrassa i a les seves famílies, per a la màxima continuació de la intervenció des de teràpia ocupacional, durant el tancament d’aquests recursos assistencials per la COVID-19.

Varen dissenyar un projecte d’atenció comunitària per donar resposta a necessitats detectades arran de la pandèmia per COVID-19. Molts dels recursos assistencials durant la pandèmia varen haver d’interrompre gran part dels tractaments. Un dels serveis que es va veure afectat va ser el servei de teràpia ocupacional de l’hospital de dia de Sant Jordi i Sant Llàtzer a Terrassa, que atén a persones amb inici de demència o deteriorament cognitiu lleu, i que per precaució varen ser confinades al seu domicili familiar. La proposta realitzada per part dels estudiants, ha estat oferir materials en línia útils per complementar les tasques d’estimulació cognitiva a domicili i afavorir la continuïtat assistencial, adaptant-se a l’actual situació, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans que es trobaven en el seu domicili.

En aquest moment i l’objectiu d’aquest post és compartir alguns d’aquests materials/vídeos amb totes aquelles persones, famílies o professionals que pensen que els pot resultar un material d’utilitat pels seus serveis.

Aprofitem també per donar les gràcies a les terapeutes ocupacionals de l’hospital de dia de Sant Llàtzer i Sant Jordi, per a la seva contínua predisposició a rebre propostes per a la millora de la qualitat assistencial.

Link vídeos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmWlHeuk6g2bmp1cW1JOvNUGz5np96c6C