22 març 2024

Nou article científic del professor Rafa Llorens

/
Posted By
/
Comments0

El sexe femení, l’edat avançada, les dificultats econòmiques, el nivell educatiu i la localització geogràfica són els principals determinants socials de la salut (DSS) que afecten la qualitat de vida (CV) de la població de 50 o més anys en diferents països europeus segons recull un estudi en el que ha participat el professor del grau en Infermeria de l’EUIT, Rafa Llorens i que ha estat publicat a la revista Humanities and Social Sciences Communications.

 

 

L’envelliment de la població és un fenomen mundial a causa del descens de les taxes de natalitat i de l’augment de l’esperança de vida. Aquest canvi demogràfic planteja un repte a la societat, que requereix l’adaptació de les polítiques, les economies i els sistemes sanitaris per salvaguardar el benestar de la gent gran. Les desigualtats sanitàries, influïdes per determinants socials com l’educació, la situació econòmica i el lloc de residència, afecten aquest grup de població, amb diferències notables entre homes i dones.

Diversos estudis han demostrat que els determinants socials de la salut (DSS) afecten la qualitat de vida (CV) de la gent gran, especialment de les dones. En general, les dones tenen indicadors de qualitat de vida més baixos, nivells educatius més baixos i pitjor estat de salut que els homes.

Aquest estudi pretén examinar com els determinants socials de la salut poden influir en la qualitat de vida de la població de 50 o més anys en diferents països europeus, des d’una perspectiva de sexe, a través d’un enfocament longitudinal.

Així doncs, els principals DSS associats a una qualitat de vida pitjor van ser el sexe femení, l’edat avançada, les dificultats econòmiques, el nivell educatiu i la localització geogràfica dins d’Europa. La depressió en les dones i els homes del sud d’Europa es va associar a una disminució de les puntuacions de la CdV.

Podeu consultar l’article sencer al catàleg de la biblioteca de l’EUIT.