Grau de teràpia ocupacional

Sortides professionals

La Teràpia Ocupacional és una professió amb una creixent demanda.

Els àmbits de treball on es desenvolupa la professió són:


 • Hospitals generals i hospitals especialitzats
 • Hospitals de mitjana i llarga estada
 • Centres sociosanitaris
 • Hospitals de salut mental
 • Unitats especialitzades: trastorns de la conducta alimentària, trastorn de l’espectre autista, trastorn de conducta
 • Serveis de rehabilitació comunitària
 • Serveis d’atencio domiciliària
 • Centres d’atenció a la persona gran i residències
 • Serveis d’atenció a les drogodependències
 • Mútues d’accidents de treball
 • Programes d’inserció laboral i social / centres de reinserció laboral i formació ocupacional
 • Clubs socials

 • Programes d’atenció comunitaria / centres de rehabilitació i reinserció social
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
 • Escoles ordinàries i centres d’educació especial
 • Centres de teràpia infantil
 • Centres d’adaptacions i productes de suport per l’autonomia
 • Centres / instituts de recerca i desenvolupament del coneixement
 • Pràctica privada i concertada
 • Equips de prevenció de riscos
 • Programes d’educació sanitària
 • Centres penitenciaris
 • Serveis de cures pal·liatives