27 maig 2024

La Dra. Inda Zango, coautora d’un capítol d’un llibre publicat per la Universidad de Burgos

/
Posted By
/
Comments0

La Dra. Inda Zango, docent del grau en Teràpia Ocupacional de l’EUIT, és una de les autores del capítol “Espacios de cuidado y cultura en la universidad brasileña” que forma part del llibre “Aprendizaje y servicio en Terapia Ocupacional: experiencias de éxito”, publicat recentment per la Universidad de Burgos.

En col·laboració amb les docents i investigadores de la Universidad de São Carlos (Brasil), Carla Silva i Thayla Passoni, i de la Universidad de La Coruña (Espanya), Inés Dacuña; el capítol és el resultat de l’estada de recerca que la Dra. Zango va dur a terme el curs passat a Brasil i Xile. En aquest capítol, es comparteix l’experiència d’un marc de propostes teòriques i pràctiques que té en compte i posa al centre la cura d’estudiants i docents, considerant la cultura com un enfocament que ho promou.

Així, davant el debat sobre el paper de les universitats i el seu compromís amb la transformació de la realitat en la lluita de les desigualtats i exclusions, es planteja de quina manera la cultura és clau a l’hora de tenir cura dels processos interns que es generen en una universitat amb una comunitat cada cop més diversa.

El llibre té com a finalitat plantejar d’una banda, una part teoricoreflexiva abordant el paper de la metodologia d’aprenentatge i servei a l’Educació Superior, incloent-hi la seva consideració com a estratègia de sostenibilitat, i examinar la trajectòria d’aquest tipus de programes. I d’altra banda, planteja diverses experiències en la implementació de projectes d’aprenentatge i de servei amb estudiants de Teràpia Ocupacional.

Ja es pot consultar el capítol de llibre i el llibre des del catàleg de la Biblioteca.