Estudis

Formació per a empreses

L’EUIT  té una cartera de cursos de formació continuada dirigits a empreses sanitàries, sociosanitàries i educatives.

Aquests cursos han estat seleccionats tenint en compte les demandes realitzades per les empreses i les necessitats actuals de la població i estan impartits per professionals altament qualificats.

Les empreses interessades s’han de posar en contacte amb la secretaria docent: Meritxell Pujol  |meritxellpujol@euit.fdsll.cat

ÀREA | ATENCIÓ CENTRADA AMB LA PERSONA
Harmonia entre independència i cura

Perfil:
Hores:

Infermeria i/o Auxiliar 
12h
Intel·ligència emocional enfocada al 
Model d’Atenció Centrada en la Persona

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
ÀREA | HABILITATS CLAU
Farmacoteràpia i pràctica infermera (Mòdul I) Perfil:
Hores:
Infermeria
8h
Farmacoteràpia en el pacient greu i/o crític (Mòdul II) Perfil:
Hores:
Infermeria
8h
Farmacoteràpia en el pacient crònic (Mòdul III)

Perfil:
Hores:

Infermeria
8h
Farmacoteràpia en el pacient pediàtric (Mòdul IV)

Perfil:
Hores:

Infermeria
8h
Electrocardiografia bàsica Perfil:
Hores:
Infermeria
9h
Urgències bàsiques (primers auxilis) Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
4h
Urgències bàsiques (primers auxilis)+ Suport Vital Bàsic (SVB)

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
6h
Higiene alimentaria Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
3h
Abordatge a les persones amb ferides complexes

Perfil:
Hores:

Infermeria
20h
Atenció integral del pacient agressiu en contenció mecànica Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
16h
Afectivitat i sexualitat de la persona amb diversitat funcional Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
12h
Atenció integral al pacient agressiu Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
6h
Atenció a l’usuari amb discapacitat i diversitat funcional

Perfil:
Hores:

Professionals no sanitaris

6h

L’entrevista com instrument terapèutic i de canvi

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
16h
Productes de suport i impressió 3 D Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
10h
Suport Vital Bàsic (SVB) + Desfibrilació Externa Automàtica (DEA)

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
6h
Ocupació, salut i contextualisme funcional

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
Utilització i optimització de Productes de Suport
per a la mobilització i desplaçaments segurs de l’usuari (Nivell bàsic)
Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
8h
Exposició als agents biològics

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
El Burnout i les organitzacons: com fem prevenció Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
9h
ÀREA | APODERAMENT DEL PROFESSIONAL
Mindfulness en la intervenció sociosanitària Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
12h
Coaching: habilitats de comunicació eficaç Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
12h
Prevenció de conflictes dins les organitzacions

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
9h
Gestió de les pèrdues. Eines i recursos  Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
10h
Acompanyament al final de la vida

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
10h
Reaccions emocionals amb pacients amb malaltia crònica, aguditzada o mal pronòstic

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
Música i emocions Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
15h
Rol i lideratge de les cures d’Infermeria Perfil:
Hores:

Infermeria (6-8h)

Auxiliar (3-4h)

Trastorns de conducta: prevenció i intervenció

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
6h
Potenciar els teus recursos personals

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h