Projectes de Recerca

Estudio sobre el equilibrio ocupacional de los /de las terapeutas ocupacionales en España

Identificar l’estat de l’equilibri ocupacional dels i les Terapeutes Ocupacionals de l’Estat espanyol que estan desenvolupant diferents rols d’intervenció i determinar com aquest afecta a la seva salut i al seu acompliment ocupacional

Equip investigació: Dra. Inda Zango (IP), Dra. Loreto González i Dra. Jéssica Garrido (OCCARE), Dra. Paula Peral Gómez i Dra. Alicia Sánchez Pérez (Universitat Miguel Hernández (UMH)) i la Dra. Petra Wagman (Jönköping University, Suècia)

El uso de las TIC y la metodología docente Flipped Classroom o clase invertida como herramientas favorecedoras del aprendizaje de las teorías y modelos en enfermería

Analitzar si l’ús de metodologies actives i participatives (Flipped classroom o classe invertida) milloren el procés d’aprenentatge de les teories i models del tenir cura en infermeria en els estudiants de primer del Grau en Infermeria de l’EUIT

Equip investigació: Dra. Guadalupe Sánchez Rueda (IP), Silvia Poveda i Dra. Marta Gorina (OCCARE), Anna López i Patricia Caudevilla

Finançament: 2ª Convocatoria de proyectos de innovación docente para la mejora de la docencia universitaria, 2018

Projecte d'implementació multicèntrica de l'instrument PIMAC (Professionals Infermeria Matriu d'avaluació de Competències)

Revalidació de l’instrument PIMAC i implementació d’aquest en una plataforma tecnològica dissenyada per gestionar les competències infermeres.

Equip d’investigació: Dra. Montserrat Comellas i Dra. Montse Rodó (OCCARE) i Dra. Clara Romero i Anna Junquè (Consorci Sanitari de Terrassa, CST)

Gestors del projecte: CST, EUIT, TCP Grup (Tecnologia Centrada en la Persona) Partners: Consorci Sanitari Integral (CSI), Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Institut Català d’Oncologia (ICO)

Finançament: Projecte finançat per les empreses Partners

Significats i ús del cos en els estudiants de ciències de la salut

Conèixer la concepció que els estudiants tenen del cos i les influències que impacten en la seva mirada i Co-identificar estratègies que puguin ser acceptades pels estudiants per a transformar la seva aproximació al cos i que pugin ser aplicades al llarg de la seva formació.

Equip investigació: Dra. Inda Zango (IP, OCCARE), Dra. Pía Rodríguez (UAB), Dr. Juan Andrés Pino Moran, Dra. Esther Insa (ESIMar)

Estudi pilot sobre els efectes de la teràpia d'estimulació multisensorial en persones amb demència moderada o avançada residents de la Llar Residencial Sant Llàtzer de Terrassa

Valorar els efectes de l’aplicació de la teràpia d’estimulació multisensorial en persones amb demència ingressades a una residència

Equip investigació: Dra Jèssica Garrido (IP) i Elisabet Capdevila (EUIT), Núria Berga i Mª Eulàlia Guijosa (CST)

Finançament: Beca obra social “La Caixa”

Estudi descriptiu comparatiu de dues activitats des de diferents enfocaments, en persones amb demència en fase moderada, usuaris de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona (AFAB)

Examinar els elements que afavoreixen l’acompliment ocupacional de les persones amb demència en fase moderada que assisteixen a l’AFAB, durant i després de la realització de dos tipus d’activitats que es realitzen al centre: sortides culturals i sessions grupals d’estimulació cognitiva.

Equip investigació: Dra. Loreto González (IP), Elisabet Capdevila (EUIT), Dra. Jèssica Garrido (OCCARE), Pilar Aceituna (AFAB)

Exploració sobre el lloc d’ocupació en l’enfocament terapèutic de la salut mental en el context marroquí

Comprendre la rellevància de l’ocupació en la intervenció terapèutica en salut mental en el context marroquí

Equip d’investigació: Dra. Inda Zango (IP, OCCARE), Dr Said Nafai (American International College), Sophia Elouazzan (Universitat de New England), Dra. Núria Codern (OCCARE), Alvar Jones Sánchez i Jamal Dirkaoul

Paràlisi Braquial Obstètrica, qualitat de vida i rehabilitació en infants

Revisió sistemàtica sobre infants amb diagnòstic de Paràlisi Braquial Obstètrica, qualitat de vida i rehabilitació des de la Teràpia Ocupacional

Equip investigació: Dra. Jennifer Grau (IP, OCCARE), Paula del Rio, Patricia Icart, Carolina Figueras, Julia Andrés

Intervención de Terapia Ocupacional para la mejora de la autonomía en personas post infección por SARS-CoV-2 en una unidad de hospitalización intermedia

Describir un programa de Terapia Ocupacional, su factibilidad y efectividad en la rehabilitación de personas post-infección por SARS-CoV-2 para la mejora del nivel de autonomía.

Equip d’investigació: Dra. Jennifer Grau (IP, OCCARE), Anna Monsó, Joan Ars Ricard, Marco Inzitari, Cristina Udina, i Eva Llarch (Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona)

Moral distress, moral injury and solidarity among health care professionals during COVID-19

To explore the moral distress and moral injury that health care professionals in ICUs faced due to COVID-19 and its influence on suffering mental health conditions. Moreover, this study aims at investigating the practitioners’ perceived solidarity and its role as a stress-reducer

Equip investigació: Dra. Maria Kapanadze (IP, OCCARE), Dra. Jennifer Grau i Dra. Núria Codern (OCCARE), Ignaas Devish (Ghent University, Faculty of Medicine), Ido Lurie (Tel-Aviv University, Faculty of Medicine, School of Continuing Medical Education, Yael Mayer I Tal Jaurus (University of British Columbia), Antoni Rodríguez Fornells (UB), Dr. Salvador Simó (Universitat Vic-Central de Catalunya)

Estudi avaluatiu sobre els beneficis que aporta l'activitat lliure intergeneracional als nens de l'escola bressol i gent gran de la residència els bons amics de Seva

Identificar els beneficis que aporta l’activitat intergeneracional no dirigida en infants i adults grans durant les trobades setmanals que es realitzen en entorns naturals

Equip investigació: Elisabet Capdevila (IP), Dra. Jèssica Garrido i Dra. Loreto González (OCCARE), Gemma Morato i Irene Rovira (LLar d’Infants de Seva, Residència Bons Amics de Seva)

Benestar emocional en el professional sanitari

Explorar i comparar la intel·ligència emocional dels estudiants de les ciències de la salut (infermeria, Teràpia Ocupacional i Psicologia) al llarg dels 4 anys de grau

Equip investigació: Dra. Guadalupe Sánchez, Rosa Álvarez, Dra. Melinda González i Dra. Jenifer Grau (OCCARE)

Projectes liderats per altres grups de recerca

Compartiendo enfoques comunitarios en Terapia ocupacional a través de la cooperación interuniversitaria

Analizar de qué manera se ha incluido el abordaje de los aspectos sociales y comunitarios en los planes de estudio de los grados en Terapia Ocupacional, así como establecer contenidos cooperativos entre tres asignaturas similares impartidas en tres universidades españolas: Universidad de Zaragoza, Universidad de Castilla – La Mancha y la Escola Universitària d´Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrasa.

Equip d’investigació: Isabel Vidal Rodríguez (IP, Universidad de Zaragoza), Pablo A. Cantero Garlito (Universidad Castilla-La Mancha), Dra. Inda Zango Martín (OCCARE), Ana Alejandra Laborda Soriano, Alba Cambra Aliaga, Patricia Sanz Valer

Finançament: Convocatoria de Innovación Docente 2019/20: Universidad de Zaragoza

Projecte de cooperació local en la lluita contra la malaltia COVID-19 i el seu impacte social

Millorar la provisió, utilització adequada i reciclatge de mascaretes de proximitat.

Equip d’investigació: Dra. Mònica Ardanuy (IP, INTERTEXTER, UPC-Terrassa), AEI, Ajuntament de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, Dra. Melinda González (EUIT), Dr. Raül Vernet (OCCARE), Silvia Poveda (OCCARE), Ester Peñataro (OCCARE), Mútua de Terrassa i Institut Industrial de Catalunya

Machismos cotidianos en el grado universitario de enfermería

Describir la percepción y experiencias sobre los machismos cotidianos en el aula y en las prácticas clínicas del alumnado de Enfermería en diferentes centros del Estado Español a partir de un estudio mixto.

Equip investigador: Dra. María Feijoo Cid (IP, UAB), Dr. Ángel Gasch Gallén (IP, Universidad de Zaragoza), Dra. Eva Fernàndez Lamelas (EUIT); Ariadna Graells (ESIMar), Equip de Treball en Infermeria, Gènere i Diversitats (Etigid)