Tràmits

Accés per canvi d’estudis

Accés per canvi d’estudis universitaris. Curs acadèmic 2023/24

Oferta de places i criteris d’admissió 2023-24

Estudiants que sol·liciten canvi d’estudis

 • Presentació de sol·licituds: del 24/02/2023 al 31/03/2023
 • Data límit per a trametre al rector/a la proposta de resolució (només per a escoles adscrites): 24/05/2023
 • Data límit per a la Resolució: 07/06/2023
 • Publicació de Resolució d’admissió: 16/06/2023

Número de places

 • 23 places de nou accés Grau en Infermeria
 • 8 places de nou accés Grau en Teràpia Ocupacional

Consulta aquí el document de resolució corresponent a l’admissió per canvi d’estudis.

Seguint l’enllaç, podeu accedir a l’imprès de sol·licitud d’estudis universitaris espanyols o bé a l’imprès de sol·licitud d’estudis universitaris estrangers que cal emplenar i entregar a Secretaria en l’horari d’atenció, que a causa de la situació epidemiològica actual del Covid-19 els horaris poden estar subjectes a canvis. Cal demanar cita a la gestió acadèmica teresaarmengol@euit.fdsll.cat.

 • Matins: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 09:30 a 13:30 h
 • Tardes: de Dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 h

Documentació que cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud 54,54€*
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Certificat acadèmic personal
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen
 • Programes o guies docents de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d’origen
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (en el cas d’estudis estrangers)

*consultar descomptes i gratuïtats

M. Teresa Armengol –  Gestió Acadèmica i Administrativa

teresaarmengol@euit.fdsll.cat | 93 783 77 77 • Ext. 213