3 febr. 2023

Aprovat el Pla d’Igualtat de la FdSLL

/
Posted By
/
Comments0

El 15 de novembre de 2022 es va aprovar el primer Pla d’Igualtat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (FdSLL) que defineix els objectius que s’hauran de dur a terme en aquest àmbit fins el curs 2025-26.

Aquest document representa un gran pas endavant en el compromís de la FdSLL per tal de fer efectiu el dret a la igualtat de gènere i la no discriminació. El Pla inclou 76 mesures, entre les que destaquen, a nivell laboral, la promoció de l’equitat i la corresponsabilitat. A nivell universitari, l’objectiu és promoure la inclusió de la perspectiva de gènere als estudis de Grau i de Postgrau i formar al professorat en aquest àmbit. Pel que fa als Cicles Formatius de Grau Superior, integrar la coeducació i la perspectiva de gènere als estudis impartits, i per a tota la Comunitat Educativa de la FdSLL, millorar la comunicació inclusiva i la sensibilització entorn les violències masclistes i la seva prevenció.

Malgrat ser el primer Pla d’Igualtat de la FdSLL, aquesta ja disposa de diverses eines com la Comissió d’Igualtat de Gènere o el Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, preferència sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista a la FdSLL.

Precisament, des de la Comissió d’Igualtat de Gènere fa anys que s’estan duent a terme tasques de formació del professorat i del PAS així com tasques de sensibilització entorn dates com el 25 de Novembre (Dia Internacional contra la violència vers les Dones) i el 8 de Març (Dia Internacional de les Dones).

El Pla d’Igualtat de la FdSLL està publicat tant a la web de l’EUIT com a la del CFPSLL.