18 oct. 2023

Article científic de la investigadora Maite Sanz Osorio

/
Posted By
/
Comments0

Maite Sanz, docent del grau en Infermeria de l’EUIT, ha publicat l’article “Humanised care in acute psychiatric hospitalisation units: Definition, values and strategic initiatives from the perspective of persons with mental health problems, primary carers and professionals”. És el seu primer article com a investigadora del grup de recerca OCCARE i tracta sobre l’atenció humanitzada a les unitats d’hospitalització psiquiàtrica d’aguts.

L’article, en el que també hi participa la Dra. Guadalupe Sánchez-Rueda, cap de titulació del grau en Infermeria de l’EUIT i membre del grup OCCARE, està publicat a la revista Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing i el podeu consultar al catàleg de la biblioteca EUIT.

L’atenció humanitzada es refereix a l’abordatge holístic de la persona, considerant els aspectes biopsicosocial i conductual. Es fa més complexa quan la persona té problemes de salut mental que poden afectar la seva voluntat, cognició i relació amb el món. Per això, amb l’objectiu d’analitzar el concepte, valors i iniciatives estratègiques de l’atenció humanitzada en unitats psiquiàtriques d’aguts, es va desenvolupar un estudi qualitatiu de teoria fonamentada, analitzant la perspectiva de les persones amb problemes de salut mental, els cuidadors i professionals que els atenen.

 

Foto: Ariadna Creus – Banc d’Imatges Infermeres COIB

 

Es van fer grups i entrevistes en profunditat a un total de 61 participants. Després de la seva anàlisi, es va poder definir la humanització assistencial a les unitats d’aguts de psiquiatria, com la cura individualitzada de qualitat, basada en l’ètica professional i la seguretat, mitjançant l’apoderament de la persona amb experiència en salut mental i el cuidador amb la finalitat d’incrementar la seva participació en el procés de salut, potenciant la lluita contra l’estigma, a través d’aspectes com la relació terapèutica, el vincle, la comunicació, la formació i el treball en equip.

A més, es van identificar sis valors i sis línies estratègiques que proporcionen ple sentit a la humanització, en ser valorats de manera cohesionada. Sense aquesta connexió seria impossible la humanització assistencial a les unitats d’aguts de psiquiatria.