Orientació a l’estudiant

FAQs Tràmits i sol·licituds

Reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior

L'EUIT reconeix crèdits realitzats en cicles formatius de grau superior?

• Es reconeixen crèdits dels següents cicles formatius de grau superior:
Dietètica (Infermeria i Teràpia Ocupacional).
Salut ambiental (Infermeria i Teràpia Ocupacional).
Química i Salut ambiental (Infermeria i Teràpia Ocupacional).
Higiene Bucodental (Teràpia Ocupacional).
Òrtesis i pròtesis (Teràpia Ocupacional).

Com i quan puc reconèixer els crèdits?

En el mateix moment de la matricula aportant la fotocòpia dels certificats. En el moment del lliurament de la documentació, s’informarà dels tràmits a seguir.

Reconeixement d'estudis universitaris

Com i quan puc reconèixer els crèdits?

Hauràs de presentar la documentació que et detallem a continuació, previa cita amb el departament de Gestió Acadèmica.
• El màxim de crèdits permès per reconèixer (convalidar), són 180 ECTS.
• Les assignatures cursades i superades, han de coincidir en un 80% en els continguts assumits entre els dos plans d’estudis.

La documentació a presentar és la següent:
Formulari de sol·licitud que pots descarregar aquí
Comprovant original del pagament del preu públic que fixi el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya en concepte d’estudi d’expedient acadèmic (54,54€).
• Carta de motivació.
• Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l’expedient en què consti, si s’escau, la branca de coneixement dels estudis.
Pla d’estudis dels estudis d’origen.
• Programes de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
Sistema de qualificació de la universitat d’origen (només quan no es provingui del sistema educatiu espanyol).
• Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient adjuntar.

Consulta més informació sobre l’accés per canvi d’estudis

Re-titulació de diplomatura a grau

Tinc una diplomatura, com puc aconseguir el títol de grau?

La normativa ofereix el dret a matrícula per a obtenir la re-titulació a partir de l’adjudicació de places provinent de la VIA 2 de la preinscripció universitària.

Per aquest motiu, cal realitzar la preinscripció dins del període establert durant el mes de juny a través del portal Accés Universitat

Una vegada obtinguda la plaça, realitzarem un estudi de reconeixements del pla d’estudis cursat i superat i et matricularàs d’aquells continguts/assignatures necessaris que et dirigiran a la obtenció del Grau. Si tens més dubtes, contacta’ns.

Consulta la informació pública aquí.

Canvi d'estudis

Estic estudiant a una altra universitat i em vull inscriure a l’EUIT. Com ho puc fer?

• Has de demanar cita en primera instància al departament de Gestió Acadèmica. Consulta més informació.

Estrangers

Sóc estranger/a i vull estudiar a Catalunya. Com ho puc fer?

En aquest cas, trobaràs tota la informació al següent enllaç:
fes clic aquí.