Estudis

Professionals i comunitat

L’EUIT imparteix cursos de formació continuada dirigits a professionals de la salut i /o a cuidadors de la comunitat en general.

Aquests cursos se seleccionen acuradament tenint en compte les demandes dels professionals i les necessitats de la comunitat i estan impartits per professionals altament qualificats.

Vida sense etiquetes, oportunitats sense fronteres

Dates:

Perfil:
Hores:

Dies 11, 18 i 25 de maig de 2018
Dia 01 de juny de 2018                  Dia 04 d’Octubre de 2018
Teràpia Ocupacional
23h
Utilització i optimització de Productes de Suport per a mobilització i desplaçaments segurs de l’usuari (Nivell bàsic) Dates:
Perfil:
Hores:
Dies 05 i 06 d’octubre de 2018
Multidisciplinar
8h
ÀREA | APODERAMENT DEL PROFESSIONAL
Formació de tutors de pràctiques (TO)  (curs gratuit exclusiu per tutors pràctiques EUIT)

Dates:

Perfil:
Hores:

Dies 12 i 26 de gener de 2018
Dies 09 i 23 de febrer de 2018
TO, tutors de pràctica EUIT
40h (24 presencials i 16 online)
Jornada per formació de tutors de pràctiques (INF) Dates:
Perfil:
Hores:
Pendent de confirmar
INF, tutors de pràctica EUIT
Jornada matí 4h i tarda 4h
Elaboració, avaluació i difusió de programes de Teràpia Ocupacional

Dates:

Perfil:
Hores:

Dies 02 i 03 de març de 2018
Dies 16 i 17 de març de 2018
Teràpia Ocupacional
24h
Gestió del temps

Dates:

Perfil:
Hores:

A concretar entre setembre i desembre 2018

Multidisciplinar
12h

Acompanyament al final de la vida

Dates:

Perfil:
Hores:

A concretar entre setembre i desembre 2018

Multidisciplinar
20h

Curs d’avaluadors/es de la dependència

Dates:

Perfil:
Hores:

19/10, 26/10, 9/11 i 14/12

Professionals de l’àrea de la salut i serveis socials
65h

ÀREA | FORMACIÓ A LA COMUNITAT
Trastorns de conducta: prevenció i intervenció Dates:
Perfil:
Hores:
Pendent de confirmar
Multidisciplinar
6h
Potenciar els teus recursos personals Dates:
Perfil:
Hores:
Pendent de confirmar
Multidisciplinar
12h