30 nov. 2022

Nova publicació de la Dra. Jèssica Garrido, la Dra. Loreto González i la Dra. Inda Zango

/
Posted By
/
Comments0

La Dra.Jèssica Garrido, la Dra.Loreto González i la Dra.Inda Zango, docents del grau en Teràpia Ocupacional de l’EUIT, acaben de publicar l’article “Occupational balance of Spanish occupational therapist – a challenge”, a la revista Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Aquest article representa la primera publicació del projecte “Equilibrio ocupacional de los/as terapeutas ocupacionales en España”, en un treball col·laboratiu de docents investigadores de l’EUIT (Dra. Jèssica Garrido, Dra. Loreto González i Dra. Inda Zango), de la Universidad Miguel Hernández d’Alacant (Dra. Paula Peral i Dra. Alicia Pérez) i de la Jönköping University de Suècia (Dra. Petra Wagman).

L’equilibri ocupacional és entès com la percepció individual de tenir la quantitat correcta i varietat adequada d’activitats significatives i que està en concordança amb les capacitats i interessos de la persona, el què contribueix a la seva  salut i benestar. Com a element clau en les intervencions en teràpia ocupacional, l’objectiu va ser valorar el grau d’equilibri ocupacional dels i les terapeutes ocupacionals que treballen a Espanya, i els factors laborals relacionats amb aquest.

Es va trobar que els i les terapeutes ocupacionals que treballen a Espanya presentaven un equilibri ocupacional moderat. Els factors que més hi influïen van ser el reconeixement professional, la jornada laboral i la població a què atenien. Es valora que pot ser d’especial interès conèixer l’equilibri ocupacional dels i les professionals que el professen en la seva pràctica diària amb les poblacions que atenen ja que això pot influir en les seves intervencions. A la vegada, identificar els elements que contribueixen a un major equilibri ocupacional pot ajudar a desenvolupar estratègies per promoure la salut i el benestar d’aquest col·lectiu.

Podeu consultar-lo en aquest enllaç: Occupational balance of Spanish occupational therapists – a challenge: Scandinavian Journal of Occupational Therapy: Vol 0, No 0 (tandfonline.com)