Formació empreses

Cursos 2020

L’EUIT proposa formacions per a empreses amb l’objectiu que els seus professionals estiguin preparats per proporcionar intervencions d’alta qualitat. Consulta l’oferta de formacions o bé fes clic al banner superior per sol·licitar una formació a mida per a la teva empresa. 

Habilitats clau

Abordatge a les persones amb ferides complexes

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Ascen Navarro
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 20

Descripció: El curs pretén oferir coneixements i habilitats als professionals per donar una assistència òptima a aquelles persones amb ferides complexes.

» Consulta el programa de 12h

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Abordatge al pacient en contenció mecànica no agressiva

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Maite Sanz, Concepció Delicado
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 6 i 12h
Núm. de places: 20

Descripció: L’objectiu del curs és oferir tècniques de contenció mecànica no agressives que permetin complementar la seguretat personal del professional amb la protecció de la persona.

» Consulta el programa – 6 h

» Consulta el programa – 12h

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Afectivitat i sexualitat de la persona amb diversitat funcional

Subàmbit: Diversitat funcional en la persona
Professorat: Ivan González
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs ofereix als professionals implicats en el tractament i la rehabilitació de persones amb qualsevol tipus de diversitat funcional, les bases d’actuació per a una correcta orientació i reeducació de la seva afectivitat i sexualitat.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat funcional

Subàmbit: Diversitat funcional en la persona
Professorat: Néstor Aparicio, María José Caldes, Marta Carné, Núria de Paz, Laura González
Perfil: Personal no sanitari i administratiu
Núm. Hores: 6h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs proporciona coneixements teòrics i pràctics sobre les principals patologies psiquiàtriques per garantir una millor atenció als pacients diagnosticats de trastorn mental, a més d’oferir eines als professionals per al maneig dels pacients amb alteració de la conducta ingressats en unitats o centres residencials, no necessàriament relacionats amb la salut mental.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció i maneig del pacient amb trastorn de conducta

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Maite Sanz, María Montoro
Perfil: Multidiscipliari
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs ofereix coneixements sobre el maneig dels pacients amb alteracions greus de la conducta i agressivitat per fomentar la seguretat tant del professional com del pacient en totes les àrees professionals.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció integral al pacient agressiu

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Maite Sanz, Jordi Salvó, Josep Tost, Antonia Olivares
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 6, 12 i 20h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs ofereix coneixements sobre el maneig dels pacients amb alteracions greus de la conducta i agressivitat per fomentar la seguretat tant del professional com del pacient en totes les àrees professionals.

» Consulta el programa – 6 h

» Consulta el programa – 12h

» Consulta el programa – 20h

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Comunicació no violenta: resoldre els conflictes i generar espais de trobada

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Inda Zango
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 15

Presentació: L’objectiu d’aquesta formació és realitzar una introducció als principals fonaments de la comunicació no violenta com una pràctica la finalitat de la qual se centra a millorar les relacions en els diferents àmbits en què les persones utilitzem la comunicació per escoltar i comprendre l’altre, així com també com a element clau de l’autoconeixement.

» Consulta el programa h

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Curs bàsic de "Basale Stimulation®"

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Carlos Pérez
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12 i 24h
Núm. de places: 24

Presentació: El curs ensenya una nova forma d’acostar-se i acompanyar mitjançant una estimulació individualitzada que té com a eix central la persona i les seves necessitats. També ofereix idees per al treball terapèutic com a propostes d’estructuració de les activitats de la vida diària (higiene personal, vestir, transferències…) i aconseguir que aquestes siguin activitats que promouen el desenvolupament global i la participació de qualsevol usuari que tingui necessitat de suport continuat, en els àmbits de la percepció, la comunicació i el moviment.

» Consulta el programa – 12 h

» Consulta el programa – 24h

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Electrocardiografia bàsica

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Javier Cano, Àngels Navarro
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 9h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén millorar els coneixements respecte la lectura, la interpretació i les anomalies en patologies agudes i habituals en un electrocardiograma.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Exposició a agents biològics

Subàmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Anna Martín
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 20

Presentació: Aquest curs mostra quins són els perills d’exposició als agents biològics, els factors de risc i els riscos potencials (efectes per a la salut) en el lloc de treball.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Farmacoteràpia i pràctica infermera (Mòdul I)

Subàmbit: Farmacològic i seguretat de l’usuari
Professorat: Adelina García, Lluís Castella, Raquel Rivert, Susanna Rivert
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs promou el coneixement i la cultura de seguretat en la pràctica infermera respecte a la farmacoteràpia, i aprofundeix en els conceptes farmacològics, l’ús i l’administració de fàrmacs, així com en el funcionament dels mecanismes farmacològics, les seves accions terapèutiques, interaccions i efectes secundaris.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Farmacoteràpia i pràctica infermera. Malalt crític (Mòdul II)

Subàmbit: Farmacològic i seguretat de l’usuari
Professorat: Lluís Castella
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 20

Presentació: Aquest curs proporciona eines als professionals de la Infermeria per augmentar la seva capacitat eficaç en l’abordatge integral del pacient greu o crític, des del punt de vista farmacològic.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Farmacoteràpia i pràctica infermera. Malalt crític (Mòdul III)

Subàmbit: Farmacològic i seguretat de l’usuari
Professorat: Raquel Rivert, Susanna Rivert
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 20

Presentació: Aquest curs proporciona eines als professionals de la Infermeria per augmentar la seva capacitat eficaç en l’abordatge integral del pacient crònic, des del punt de vista farmacològic.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Higiene alimentària

Subàmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Santiago Gil
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 3h
Núm. de places: 30

Presentació: El curs dóna a conèixer què s’entén per higiene alimentària i quins són els principis bàsics per a una correcta manipulació dels aliments, així com les possibles situacions de risc en la manipulació alimentària.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Introducció a l'estimulació multisensorial (Snoezelen)

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Esther Romaguera
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs facilita als professionals tècniques d’intervenció per atendre persones (infants, joves, adults, població geriàtrica) que presenten problemes per gaudir d’experiències sensorials en el seu dia a dia, a causa d’una patologia de base o adquirida, creant entorns segurs que afavoreixen la potenciació dels cinc sentits bàsics, la percepció, l’equilibri i el moviment.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

L'entrevista com a instrument terapèutic i de canvi

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Pedro Yscadar, Mercè Rived
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 16h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs proporciona les eines per assolir una òptima conducció i maneig de l’entrevista que doni la possibilitat d’acordar i ajustar al màxim possible la intervenció per tal que el pacient s’involucri en aquelles ocupacions significatives que beneficiïn la seva salut, el seu benestar i la seva situació vital.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Ocupació, salut i contextualisme funcional

Subàmbit: Diversitat funcional en la persona
Professorat: Sergio Belinchon
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs ofereix una alternativa a la psicopatologia tradicional aproximant els participants a les bases conceptuals de la Teràpia d’Acceptació i Compromís i les seves aplicacions en el camp de la salut mental.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Prevenció de riscos laborals en l'àmbit sanitari: higiene i seguretat postural

Subàmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Carles Salvadó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 5h
Núm. de places: 16

Presentació: El curs ensenya, de manera teòrica i pràctica, les noves tècniques i productes de suport dissenyats per reduir els riscos adversos compartits per professionals i usuaris durant les tasques de mobilització i desplaçament que es duen a terme en els diferents àmbits assistencials i socials, amb persones que pateixen una mobilitat reduïda.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Productes de suport i impressió 3D

Subàmbit: Productes de suport
Professorat: Néstor Aparico, Daniel Cruz
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10h
Núm. de places: 15
Presentació: El curs apropa coneixements i pràctiques sobre la fabricació digital, més específicament sobre la revolucionària impressió 3D i tota la seva aplicabilitat en l’entorn de l’atenció a persones en situació de dependència.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Suport vital bàsic (SVB) + Desfibril·lació externa automàtica (DEA)

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Alfons Arizmendi, Lluis Castella, Javier Cano, M. Teresa Jurado
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 6h
Núm. de places: Grups de 8

Presentació: El curs té com a objectiu millorar la capacitació del professional per actuar davant de les situacions d’aturada cardiorespiratòria en l’adult i en el maneig del desfibril·lador extern automàtic.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Urgències bàsiques (primers auxilis) + Suport Vital Bàsic

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Lluís Castella
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 6h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs dona una sèrie de coneixements d’actuació davant de diverses situacions d’urgència, tant en centres sanitaris com a la vida quotidiana.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Utilització i optimització de productes de suport per a la mobilització i desplaçament segur de l'usuari

Subàmbit: Productes de suport
Professorat: Carles Salvadó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 16

Presentació: El curs ofereix les bases i els principis de la Mobilització i el Desplaçament Segur dels Usuaris (Safe Patient Handling and Movement), així com de les polítiques de No Lifting, mitjançant el coneixement, la utilització i l’optimització de les noves tecnologies relacionades amb els àmbits assistencials i socials.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció centrada en la persona

Harmonia entre independència i cura

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Cristina Lacoma, Marta Carné
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12 h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs proporciona als professionals de la salut les eines necessàries per ajudar a la persona a ser més independent en les seves activitats de la vida diària, treballant tant durant l’ingrés hospitalari com en residència assistida.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Intel·ligència emocional enfocada al model d'atenció centrada en la persona

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Mercè Rived, Clara Romero
Perfil: Multidiscplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs detecta les necessitats bàsiques dels professionals per tal de poder millorar les seves habilitats i competències interpersonals i intrapersonals dins del seu lloc de treball, i que siguin capaços d’oferir un model d’atenció centrada en la persona.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Infermeria i cures pal·liatives

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Equipo del CST
Perfil: Multidiscplinari
Núm. Hores: 12 i 30h
Núm. de places: 20

Presentació: Aquest curs pretén un canvi d’actitud envers la malaltia i les persones que es troben al final de la vida millorant la seva experiència mitjançant la garantia de l’atenció, la promoció de
la qualitat de vida, la dignitat, l’autonomia i el benestar de les persones malaltes i les seves famílies.

» Consulta el programa 12h

» Consulta el programa 30h

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Apoderament del professional

Acompanyament al final de la vida

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Elisabet Capdevila, Ricard Díaz
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10 h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs acosta la persona a un fet tan normal i freqüent com és la mort. Els coneixements i les experiències que s’oferiran comportaran un canvi personal, tant en els sentiments com en les actituds, i contribuiran a afrontar i acceptar la mort o les pèrdues amb una major tranquil·litat, respecte i serenor.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Gestió de les emocions

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Concha León
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12 h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs proporciona als professionals les eines necessàries per identificar les emocions dels pacients durant la malaltia i facilitar els instruments necessaris per propiciar un ambient adient amb la família mitjançant l’escolta activa i l’empatia.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Gestió de les pèrdues: eines i recursos

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Elisabet Capdevila
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10 h
Núm. de places: 20

Presentació:El curs pretén dotar específicament de recursos, tècniques i experiència pràctica, per millorar les destreses i habilitats pròpies així com per aprendre a detectar les nostres necessitats i donar-nos suport, en els temes de gestió dels canvis segons el context i la situació personal.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Introducció al model sistèmic aplicat a les famílies

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Mercè Rived
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs té com a objectiu donar a conèixer les bases teòriques del model sistèmic, comprendre íntegrament les famílies i concebre els símptomes que mostra un individu com a constituent del context relacional en què es troba. Així mateix, dota de les habilitats essencials per avaluar i intervenir en les famílies que es troben en condicions difícils i problemàtiques.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

"Mindfulness" en la intervenció sociosanitària

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Inda Zango
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs forma els professionals en aspectes teòrics i pràctics de “l’atenció plena” perquè puguin  dur a terme intervencions conscients en el seu àmbit de desenvolupament i experimentar-la en la seva vida diària.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Música i emocions

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Begoña García, Susana Eva Martínez, Cris Ruiz,Martínez, Elisabet Surís
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 15h
Núm. de places: 20

Presentació: Aquest curs explora com és el món de les emocions i recorre diferents estats emocionals a través de diverses melodies, ritmes, tonalitats, timbres, etc., mirant d’identificar quina és la resposta física, cognitiva i conductual davant d’aquesta riquesa musical.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Musicoteràpia en la Rehabilitació Neurològica: un recurs més en la pràctica professional

Subàmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Sergi Muñiz
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén donar una eina diferent per l’intervenció en l’àmbit de la rehabilitació neurològica, donant a conèixer l’aplicació de la musicoteràpia com un recurs més pels professionals de la salut. Amb aquesta teràpia complementària, es planteja que els/les professionals siguin capaços d’ajudar a aquestes persones a millorar la seva qualitat de vida i a aconseguir una recuperació òptima en el funcionament diari mitjançant l’ús terapèutic de la música per organitzar i/o reorganitzar les funcions cognitives, sensorials, motrius i socioemocionals alterades degut a malalties neurològiques.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Prevenció de conflictes dins les organitzacions

Subàmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Sara Daví, Sandra Vázquez, Alejandra Vilapriñó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 9h
Núm. de places: 20

Presentació: Aquest curs millora els recursos personals per prevenir els conflictes interpersonals a través de l’aprenentatge d’eines per a la detecció precoç i l’abordatge positiu de les diferències, tenint en compte l’entorn laboral i l’organització, de manera que s’afavoreix un sistema de gestió més integrador, encaminat a la millora de la convivència.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Síndrome del "burnout" (síndrome d'esgotament professional)

Subàmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Sara Daví, Sandra Vázquez, Alejandra Vilapriñó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 9h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs explica com funciona la síndrome de burnout (síndrome d’esgotament professional) i ofereix eines per treballar en la seva prevenció.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Taller: Confecció de productes de suport amb guix i PVC

Subàmbit: Productes de suport
Professorat: Jordi Ventura
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén capacitar qualsevol persona (familiars de persones amb diversitat funcional, professionals…) a escollir, dissenyar i confeccionar diferents ortesis i altres productes de suport.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Àrea del coneixement

Introducció a l'ètica

Subàmbit: Recerca i coneixement + Eines d’intervenció
Professorat: M. José Jiménez
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10h
Núm. de places: 20

Presentació:El curs vol iniciar un camí cap a l’ètica i els valors que hem de tenir en compte a l’hora de prendre decisions en matèria de sanitat, avaluant les situacions complexes que es presenten en l’actualitat en el context sanitari.

» Consulta el programa

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat