93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Formació empreses

Estudis

Formació per a empreses

Cursos 2018 – 2019

Habilitats clau

Abordatge a les persones amb ferides complexes

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Ascen Navarro
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 12 i 20h
Núm. de places: 20

Descripció: El curs pretén ensenyar l’estructura i el funcionament de la pell i la fisiologia de les ferides, així com ensenyar a reconèixer i diferenciar ferides de diverses etiologies.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Abordatge al pacient en contenció mecànica

Àmbit: Farmacològic i seguretat de l’usuari
Professorat: Maite Sanz, Concepció Delicado
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 6 i 12h
Núm. de places: 20

Descripció: El curs pretén proporcionar la formació adequada per al maneig del pacient en contenció mecànica, minimitzant els riscos derivats d’aquesta mesura.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Afectivitat i sexualitat de la persona amb diversitat funcional

Àmbit: Diversitats funcionals de la persona
Professorat: Ivan González
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén oferir als professionals implicats en la formació, tractament i rehabilitació de persones en tot el ventall de diversitat funcional, les bases d’actuació per a una correcta orientació i reeducació de l’afectivitat i sexualitat del pacient.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat funcional

Àmbit: Diversitats funcionals de la persona
Professorat: Néstor Aparicio, María José Caldes, Marta Carné, Núria de Paz, Laura González
Perfil: Personal no sanitari, administratiu i altres
Núm. Hores: 6h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén afavorir l’apoderament del col·lectiu de persones amb discapacitat i diversitat funcional perquè pugui exercir plenament el dret a l’accés als centres assistencials, a la informació i a la participació social.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció i maneig del pacient amb trastorn de conducta

Àmbit: Diversitats funcionals de la persona
Professorat: Maite Sanz, María Montoro
Perfil: Multidiscipliari
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén proporcionar coneixements teòrics i pràctics sobre les principals patologies psiquiàtriques per garantir una millor atenció als pacients diagnosticats de trastorn mental, a més de proporcionar eines als professionals per al maneig dels pacients amb alteració de la conducta ingressats en unitats o centres residencials, no necessàriament relacionats amb la salut mental.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció integral al pacient agressiu

Àmbit: Farmacològic i seguretat de l’usuari
Professorat: Maite Sanz, Jordi Salvó, Josep Tost, Antonia Olivares
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 6, 12 i 20h
Núm. de places: 20

Presentació: Proporcionar coneixements sobre el maneig dels pacients amb alteracions greus de la conducta i agressivitat per fomentar la seguretat tant del professional com del pacient.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Curs bàsic de "Basale Stimulation"

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Carlos Pérez
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12 i 24h
Núm. de places: 24

Presentació: El curs vol fer de la tasca professional un espai de trobada amb la persona atesa. Trobada a partir de la pregunta “què necessita”, “què és important per ell/a”. Trobada que es facilitarà que sigui amb un mateix per tal de ser més conscient del seu propi cos i de la seva identitat. També trobada amb el professional per sentir-se part activa i corresponsable de l’activitat i per percebre i comprendre l’entorn.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Electrocardiografia bàsica

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Javier Cano, Àngels Navarro
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 9h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén disminuir errors i descuits dels professionals d’Infermeria que poden eviar repercussions greus als pacients. Aquests professionals són part fonamental en la detecció de pacients amb problemes relacionats amb la electrografia. Per tant, disposar d’uns coneixements bàsics augmentarà les competències, proporcionarà una interpretació bàsica d’alteracions freqüents i millorarà l’atenció al pacient.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Exposició a agents biològics

Àmbit: Habilitats clau
Professorat: Anna Martín
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: Aquest curs pretén que els professionals identifiquin quines són els perills d’exposició als agents biològics, els factors de risc i els riscos potencials (efectes per a la salut) en el seu lloc de feina. El coneixement d’aquestes situacions de perill permetrà als professionals aplicar les mesures de prevenció i protecció per evitar o minimitzar la seva exposició als agents biològics.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Farmacoteràpia i pràctica infermera (Mòdul I)

Àmbit: Farmacològic i seguretat de l’usuari
Professorat: Adelina García, Lluís Castella, Raquel Rivert, Susanna Rivert
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén promoure el coneixement i la cultura de seguretat en la pràctica infermera respecte a la farmacoteràpia, i aprofundir en els conceptes farmacològics, l’ús i l’administració de fàrmacs, així com el funcionament dels mecanismes farmacològics, les seves accions terapèutiques, interaccions ¡ efectes secundaris, en el context de pacient pluripatològic polimedicat.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Farmacoteràpia i pràctica infermera. Malalt crític (Mòdul II)

Àmbit: Farmacològic i seguretat de l’usuari
Professorat: Lluís Castella
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 25

Presentació: Aquest curs pretén donar eines als professionals d’Infermeria per augmentar la seva capacitat per abordar l’ús eficaç en l’abordatge integral del pacient greu o crític, des del punt de vista farmacològic.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Higiene alimentària

Àmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Santiago Gil
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 3h
Núm. de places: 30

Presentació: El curs pretén donar a conèixer quines són les possibles situacions de risc en la manipulació alimentària i els hàbits higiènics adequats per tal d’evitar-les, principalment en el sector de l’hostaleria, restauració i alimentació.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Introdució a l'estimulació multisensorial (Snoezelen)

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Esther Romaguera
Perfil: Multidisciplinar
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén facilitar tècniques d’intervenció a persones (infants, joves, adults, població geriàtrica) que presenten problemes per gaudir d’experiències sensorials en el seu dia a dia, a causa d’una patologia de base o adquirida. L’estimulació multisensorial se centra a crear uns entorns segurs que afavoreixen la potenciació dels cinc sentits bàsics, la propiocepció, l’equilibri i el moviment.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

L'entrevista com a instrument terapèutic i de canvi

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Pedro Yscadar, Mercè Rived
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 16h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs prorpociona les eines per assolir una òptima conducció i maneig de l’entrevista que doni la possibilitat d’acordar i ajustar al màxim possible la intervenció per tal que el pacient s’involucri amb aquelles ocupacions significatives i que per tant afectin positivament la seva salut, benestar i situació vital.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Ocupació, salut i contextualisme funcional

Àmbit: Diversitats funcionals de la persona
Professorat: Sergio Belinchon
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén aproximar els participants a les bases conceptuals de la Teràpia d’Acceptació i Compromís i les seves aplicacions en el camp de la salut mental.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Prevenció de riscos laborals en l'àmbit sanitari: higiene i seguretat postural

Àmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Carles Salvadó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 5h
Núm. de places: 16

Presentació: El curs pretén presentar i oferir noves tècniques i productes de suport dissenyats per reduir els riscos adversos compartits per professionals i usuaris durant les tasques de mobilització i desplaçament que es duen a terme en els diferents àmbits assistencials i socials, amb persones que pateixen una mobilitat reduïda.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Productes de suport i impressió 3D

Àmbit: Productes de suport
Professorat: Néstor Aparicio, Daniel Cruz
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10h
Núm. de places: 15

Presentació: El curs ofereix als professionals de l’àmbit de l’autonomia personal i la diversitat funcional el coneixement necessari per ser competents dintre de l’àmbit de la fabricació digital, més específicament en el nou món de la impressió 3D i tota la seva aplicabilitat en l’entorn de l’atenció a persones en situació de dependència.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Suport vital bàsic (SVB) + Desfibril·lació externa automàtica (DEA)

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Alfons Arizmendi, Lluis Castella, Javier Cano, M. Teresa Jurado
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 6h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén millorar la capacitació del professional per actuar davant de les situacions d’aturada cardiorespiratòria en l’adult i en el maneig del desfibril·lador extern automàtic.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Urgències bàsiques (primers auxilis)

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Lluís Castella
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 4h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén donar uns mínims coneixements d’actuació davant de diverses situacions d’urgència habituals en qualsevol entorn, tant en centres sanitaris com a la vida quotidiana, així com ser capaços de valorar la importància del fet i donar l’alerta al 112 adequadament.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Urgències bàsiques (primers auxilis) + Suport Vital Bàsic

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Lluís Castella
Perfil: Infermers/eres
Núm. Hores: 6h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén donar uns mínims coneixements d’actuació davant de diverses situacions d’urgència habituals en qualsevol entorn, tant en centres sanitaris com a la vida quotidiana, així com ser capaços de valorar la importància del fet i donar l’alerta al 112 adequadament. Així mateix, en cas d’aturada càrdiorespiratòria, s’ensenya com iniciar les maniobres de reanimació correctament.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Utilització i optimització de productes de suport per a la mobilització i desplaçament segur de l'usuari

Àmbit: Productes de suport
Professorat: Carles Salvadó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 8h
Núm. de places: 16

Presentació: El curs pretén oferir les bases i els principis de la Mobilització i el Desplaçament Segur dels usuaris (Safe Patient Handling and Movement – SPHM), així com de les polítiques de “No Lifting”, mitjançant el coneixement, la utilització i l’optimització de les noves tecnologies relacionades amb els àmbits assistencials i socials.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Apoderament del professional

Acompanyament al final de la vida

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Elisabet Capdevila, Ricard Díaz
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén acostar d’una manera senzilla la persona cap a un fet tan normal i freqüent com és la mort. Els coneixements i les experiències que s’oferiran comportaran un canvi personal, tant en els sentiments com en les actituds, i contribuiran a afrontar i acceptar la mort o les pèrdues amb una major tranquil·litat, respecte i serenor.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Gestió de les emocions

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Concha León
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén proporcionar als professionals les eines necessàries per tal d’identificar les emocions dels pacients durant la malaltia i facilitar els instruments necessaris per propiciar un ambient adient amb la família mitjançant l’escolta activa i l’empatia.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Gestió de les pèrdues: eines i recursos

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Elisabet Capdevila
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén dotar específicament de recursos, tècniques i experiència pràctica, que permeti millorar les destreses i habilitats personals, en els temes de gestió dels canvis segons el context i situació personal.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Habilitats de "coaching": Comunicació eficaç

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Víctor Peña
Perfil: Multidiscplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén dotar els professionals d’eines que els permetin millorar les seves habilitats i competències interpersonals dins de les seves funcions, facilitant la interacció i augmentant la seva capacitat d’influència en usuaris, familiars, així com en la resta de professionals amb què interactuen en el seu dia a dia.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Introducció al model sistèmic aplicat a les famílies

Àmbit: Eintes d’intervenció
Professorat: Mercè Rived
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs té com a objectiu proporcionar una bàsica i sòlida introducció als conceptes propis de la Teoria Sistèmica i al coneixement de les principals intervencions i tècniques de la Teràpia Familiar Sistèmica.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

"Mindfulness" en la intervenció sociosanitària

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Inda Zango
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 10h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén analitzar la rellevància del mindfulness o atenció plena en diversos àmbits de la intervenció sociosanitària.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Música i emocions

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Begoña García, Susana Eva Martínez, Cris Ruiz,Martínez, Elisabet Surís
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 15h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén explorar com és el món emocional i recórrer diferents estats emocionals gaudint de diverses melodies, ritmes, tonalitats, timbres, etc., identificant com és la seva resposta física, cognitiva i conductual davant tal riquesa musical.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Propostes d'intervenció en l'alumnat

Àmbit: Diversitats en la persona
Professorat: Cristina Pérez, Marta Tamame
Perfil: Escoles i mestres
Núm. Hores: 16h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén entendre la complexitat de la diversitat a l’aula i l’alumnat amb necessitats educatives especials proporcionant les eines necessàries per afavorir la intervenció educativa en aquest tipus d’alumnat. Així mateix, donar a conèixer alguns dels problemes de salut més freqüents dels nens i les nenes amb necessitats especials i explicar les accions immediates a realitzar en cas d’urgència.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Prevenció de conflictes dins les organitzacions

Àmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Sara Daví, Sandra Vázquez, Alejandra Vilapriñó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 9h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén millorar els recursos personals entorn a la prevenció del conflicte interpersonal a través de l’aprenentatge d’eines per a la detecció precoç i com abordar positivament les diferències en un estat previ, tenint en compte l’entorn laboral i l’organització, i afavorint un sistema de gestió de les diferències més integrador, encaminat a la millora de la convivència.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Síndrome del "burnout" (síndrome d'esgotament professional)

Àmbit: Prevenció de riscos laborals
Professorat: Sara Daví, Sandra Vázquez, Alejandra Vilapriñó
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 9h
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén mostrar com funciona la síndrome de burnout (síndrome d’esgotament professional) i adquirir eines per treballar en la seva prevenció.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Atenció centrada en la persona

Harmonia entre independència i cura

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Cristina Lacoma, Marta Carné
Perfil: Multidisciplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 18

Presentació: El curs pretén proporcionar als professionals de la salut les eines necessàries per ajudar a la persona gran a ser més independent en les seves activitats de la vida diària, treballant des de l’ingrés hospitalari o residència assistida.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Intel·ligència emocional enfocada al model d'atenció centrada en la persona

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Mercè Rived
Perfil: Multidiscplinari
Núm. Hores: 12h
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén detectar les necessitats bàsiques dels professionals per tal de poder millorar les seves habilitats i competències interpersonals i intrapersonals dins del seu lloc de treball, i que siguin capaços d’oferir un model atenció centrada en la persona atesa, d’una manera efectiva i afectiva.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat